چگونه میلیاردر شویم ؟

              اگر می خواهید میلیاردر شوید نخست باید به سوالات ریز پاسخ دهید: 1- اصلا چرا آنقدر بزرگ شویم؟  طراحی نقشه اھداف [...]