مستند ابر راز – متا سکرت

برخی اساتید ابر راز (META SECRET) را به عنوان یک راهنمای سریع ویدئویی گام به گام (چگونگی بکار گیری) برای استفاده بهینه از "قانون جذب"  توصیف کرده اند.

قانون ارتعاش پیش نیاز قانون جذب

مقدمه قانون ارتعاش کل جهان در نهایت هستی خود از انرژی تشکیل شده است. وقتی دانشمدان در ابعاد مولکولی و اتمی موجودات ( انسانها، حیوانات،گیاهان و جامدات) ریز [...]

۱۳۹۹/۱۰/۳ ۱۶:۱۲:۵۶بهمن ۱۶, ۱۳۹۷|دسته بندی: پیشرفت فردی|برچسب ها: , |

عنوان

Go to Top