هفت قانون معنوی موفقیت

ھفت قانون معنوی موفقیت نخستین قانون معنوی موفقیت قانون توانایی مطلق است. این قانون مبتنی بر این واقعیت است که ما در جوھر آگاھی مطلقیم. آگاھی مطلق، توانایی [...]

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۰:۴۴:۳۷شهریور ۲۰, ۱۳۹۷|دسته بندی: رشد معنوی|برچسب ها: |