کافی است فکرتان را تغییر دهید

            دنیا ھمان چیزی است که  شما ھستید. مھم ترین اصل در زندگی انسانی این است که ھر چه اغلب به آن فکر [...]

۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۲۰:۴۰:۰۱شهریور ۲۴, ۱۳۹۷|دسته بندی: پیشرفت فردی|برچسب ها: |

چگونه افکار مثبت داشته باشیم؟

چگونه افکار مثبت داشته باشیم ؟ برای بھتر شدن بینش خود نسبت به زندگی و تغییر افکار منفی به مثبت باید مطمئن باشید که تمام زوایای رفتار و [...]

۱۳۹۸/۴/۱۲ ۱۲:۴۲:۰۸مرداد ۱۵, ۱۳۹۷|دسته بندی: پیشرفت فردی|برچسب ها: |