کافی است فکرتان را تغییر دهید

دنیا ھمان چیزی است که  شما ھستید. مھم ترین اصل در زندگی انسانی این است که ھر چه اغلب به آن فکر کنید، ھمان می شوید. این اساس [...]

۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۰:۱۰:۲۱شهریور ۲۴, ۱۳۹۷|دسته بندی: پیشرفت فردی|برچسب ها: |

چگونه افکار مثبت داشته باشیم؟

  چگونه افکار مثبت داشته باشیم ؟ برای بھتر شدن بینش خود نسبت به زندگی و تغییر افکار منفی به مثبت باید مطمئن باشید که تمام زوایای رفتار [...]

۱۳۹۹/۴/۱۴ ۱۰:۲۰:۳۴مرداد ۱۵, ۱۳۹۷|دسته بندی: پیشرفت فردی|برچسب ها: |

عنوان

Go to Top