چگونه افکار مثبت داشته باشیم ؟

چگونه افکار مثبت داشته باشیم ؟

برای بھتر شدن بینش خود نسبت به زندگی و تغییر افکار منفی به مثبت باید مطمئن باشید که تمام زوایای رفتار و افکارتان مثبت است. امتحان کنید و اگر لازم بود افکار، باورھا و دیدتان را نسبت به خود تغییر دھید.

● با افکار خود مبارزه کنید

کلید اصلی برای موفقیت واقعی در داشتن افکار مثبت این است که تمام راه ھای ممکنی که افکار منفی, شما را به مبارزه می خواند، پیدا کرده و سپس آن ھا را با افکاری که مثبت تر و واقعی تر ھستند عوض کنید.برای تغییر افکار منفی به افکار مثبت باید درک کنید که این افکار حقایق را بد جلوه می دھند. ھیچ چیز کاملاً بد نیست.

● افکار خود را بازنگری کنید

برای تغییر فکرهای  منفی به افکار مثبت باید درک کنید که این افکار حقایق را بد جلوه می دھند. ھیچ چیز کاملاً بد نیست. این فقط افکار تدافعی ما ھستند که آن ھا را این طور منعکس می کنند. بنابراین به خود عادت دھید که ھمیشه افکارتان را تجزیه و تحلیل کنید و ببینید که کجا چه چیزی را اشتباه فھمیدید. آن گاه متوجه می شوید که کجا افکار منفی جا گرفته اند. این گونه افکار نامتعادل باعث تغییر احساسات شما شده و در درازمدت باعث می شود تفکری متفاوت داشته باشید و این تاثیری عمیق و بنیادی بر روی بینش شما در زندگی می گذارد.

● شناخت و اعتراف به منفی بودن

یادداشت روزانه ای را که از افکار خود دارید، مرور کنید. ممکن است متوجه شوید که در گذشته چیزی را اشتباه برای خود معنا کرده و فکری منفی در مورد آن داشته اید. حال یاد بگیرید که دنبال پاسخ متعادل تری باشید.

● عوامل را بررسی کنید

ھمین که از فکری منفی آگاھی یافتید اعتبار آن را مورد سؤال قرار دھید. سپس اتفاقات را مورد سؤال قرار دھید. اطلاعات خود را با منابع قابل لمس برررسی کنید. در این صورت گاھی اتفاق می افتد که شما متوجھه می شوید مشکلی که آن قدر فکر شما را به خود مشغول کرده بود، اصلاً وجود نداشته است  قضاوت خود را کاملاً بررسی کنید.

● آنچه را در ذھنتان ثبت شده مرور کنید

ھمه ما زمانی را به یاد می آوریم که منتظر بدترین اتفاق ھا بوده ایم ولی ناگھان ھمه چیز به بھترین تغییر کرده است. آگاھی از این موضوع به شما کمک می کند تا ھر فکر منفی ای را که در ذھن خود دارید و یا ممکن است در آینده شما را به سوی منفی بودن بکشاند، مورد سؤال قرار دھید آگاھی داشتن از اینکه زمانی قضاوت شما در مورد مساله ای غلط بوده باعث می شود که شما در قضاوت الان خود نیز تجدید نظر کنید.افکار ایده آل خود را بازنگری کنید و در مورد انتظاراتی که از خود و دیگران و حتی از دنیا دارید واقع بین باشید.

● واقع بین باشید

خیلی طبیعی است که بخواھیم بھترین باشیم، ولی ھدف برای بھترین شدن می تواند احساسات منفی را به سادگی در ما به وجود آورد. زیرا در کار، بازی، دوستی یا عشق ھمیشه بھترین بودن ممکن نیست. بنابراین افکار ایده آل خود را بازنگری کنید و در مورد انتظاراتی که از خود و دیگران و حتی از دنیا دارید واقع بین باشید. از اھداف والای خود صرف نظر نکنید، اما اگر ھمه چیز آن طور که انتظار داشتید پیش نرفت،احساس منفی نداشته باشید.

● بیش ترین سعی خود را بکنید

ھرگز احساس بازنده بودن نکنید، حتی اگر نتوانستید امتیازی کسب کنید. خود را برای رسیدن به ھدف یا امتیاز آماده کنید و از کاری که انجام می دھید لذت ببرید.مشکلات را بیش از آنچه ھستند بزرگ نکنید و به یاد داشته باشید که اگر یک قسمت از زندگی شما خراب شده بدین معنا نیست که ھمه زندگی تان از بین خواھد رفت.

● ھر چیز را در بعد واقعی آن در نظر بگیرید

حتی زمانی که در موقعیت واقعاً بدی قرار می گیرید باید از ھجوم افکار منفی جلوگیری کنید.برای رسیدن به این ھدف باید به جای متمرکز کردن فکر خود روی مشکلات، روی نکات خوب و افکار مثبت تمرکز کنید.
بدین ترتیب ھمیشه در برابر ذھن خود عوامل مثبت خواھید داشت. مشکلات را بیش از آنچه ھستند بزرگ نکنید. و به یاد داشته باشید که اگر یک قسمت از زندگی شما خراب شده بدین معنا نیست که ھمه زندگی تان از بین خواھد رفت.

● نکته

.مشکلات زمان حال را به آینده تعمیم ندھید. ھمه چیز می گذرد. ببینید در گذشته چه فکر مخربی داشته اید، حال یک قدم به عقب بروید و سعی کنید پاسخی متعادل تر پیدا کنید.
بعضی از کارھایی که انجام دادن آن ھا مفید است :

۱- اشتباھات خود را در نظر بگیرید قابل قبول است که گاھی خسته باشید و از فرم خود خارج شده و مرتکب اشتباھی بشوید، پس آن را بپذیرید.
۲- ھمیشه به کل ماجرا بیندیشید نه جزییات کوچکی که گاھی منفی ھستند.
۳- از اینکه فکر کنید ھمه چیز یا سیاه است و یا سفید دوری کنید اگر اتفاق بدی پیش آمد فکر نکنید پس ھمیشه ھمه چیز بد است.
۴- برای کارھای مثبت خود ارزش قائل شوید و ھر کار خوبی که انجام می دھید حتماً آن را ثبت کنید.
۵- از قضاوت آنی خودداری کنید. قبل از آن که تصمیمی بگیرید و قتی برای فکر کردن بگذارید.

پایان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ votes, average: ۵,۰۰ out of 5)
پیشنهاد ویژه : ” دوره آرزوی تو دستور توست “معروف ترین دوره ” کوین ترودو ” در مورد رسیدن به آرزوها ، خواسته و قانون جذب در دنیا و ایران هست که شما عزیران میتوانید برای آشنایی و خرید این دوره بسیار عالی  اینجا کلیک نمایید.
چرا به کانال تلگرامی  رویاهای بزرگ  که مطالب و کلیپ های بسیار جذابی در ارتباط با موضوعات موفقیت، شادی، ثروتمندی، روابط، انگیرشی و … دارد نمی پیوندید؟