مکان شما : صفحه اصلی » ویدیو های آموزشی

مستند قطب نما (نیروی درون) _ THE COMPASS

ما با نیرویی در این دنیا متولد می شویم که اگر این نیرو را در مسیر خودشناسی بیابیم می توانیم به عنوان یک قطب نمای هدایتگر زندگی از آن استفاده کنیم.

مستند ماورای راز -BEYOND THE SECRET

مستند ماورای راز- BEYOND THE SECRET  یک برنامه فوق العاده در مورد چگونگی دستیابی به اهداف و رویاهایتان ارائه می دهد.

مستند ابر راز – متا سکرت

برخی اساتید ابر راز (META SECRET) را به عنوان یک راهنمای سریع ویدئویی گام به گام (چگونگی بکار گیری) برای استفاده بهینه از "قانون جذب"  توصیف کرده اند.

فیلم راز یا قانون جذب

فیلم راز یا قانون جذب ساخته خانم راندا برن به کارگردانی درو هریوت در سال 2006 می باشد. موضوع این مستند " قانون جذب " است.

Go to Top