7 راھکار اصولی برای متحول سازی زندگی

مقدمه

رشد و پیشرفت، نتیجه ایجاد تغییر و تحول در زندگی است. اگر ھمچنان در وضعیت فعلی خود باقی بمانید، ھیچ گاه به رشد و تعالی نمی رسید. شیوه تفکر و عملکرد خود را تغییر دھید تا بتوانید به کلیه اھداف خود دست پیدا کنید. باید توجه داشت که تغییر و تحول از یک روند ممتد پیروی کرده و ھیچ گاه متوقف نمی شود. به محض متوقف شدن تغییر و تحول، رشد و پیشرفت شما ھم متوقف می گردد.

۷ راھکار اصولی برای متحول سازی زندگی:

۱- ریتم زندگی خود را آرام کنید.

شما نیاز به زمان دارید تا بتوانید فکر کنید و افکار خود را در زندگی فردی بازتاب دھید. اگر تمام مدت سرتان شلوغ باشد، وقت کافی برای فکر کردن به اھداف خود ندارید چه برسد به اینکه بخواھید دست به عمل بزنید و زندگی تان را تغییر دھید. پس ریتم زندگی خود را آرام و ملایم نمایید و برای تغییر در زندگی خود فضا ایجاد کنید. سعی کنید آھسته به جلو پیش بروید تا در عین حال بتوانید بیش از پیش از زندگی لذت ببرید. مشغولیت ھای بی مورد نه تنھا لذت تماشای مناظر بی نظیر زندگی را از شما
می گیرند بلکه باعث می شوند که ھیچ حسی نسبت به اینکه کجا ھستید، به کجا می روید و چه کاری انجام می دھید نیز نداشته باشید.

۲- خواستار تغییر باشید.

” تمایل داشتن ” ضروری است. این زندگی شماست، ھیچ کس نمی تواند در آن تغییر ایجاد کند مگر خود شما. اگر خودتان خواستار تغییر نباشید، آنگاه ھیچ چیز در این دنیا نمی تواند شما را مجبور به ایجاد تغییر کند. به این منظور در ابتدا باید به خود بگویید که با ایجاد تغییر، زندگی من از شرایط فعلی بھتر خواھد شد. اصلاً مھم نیست که زندگی شما تا چه اندازه خوب است به ھر حال باز ھم جای پیشرفت و ترقی وجود دارد. از سوی دیگر اگر تصور می کنید که زندگی تان اصلاً خوب نیست، باز ھم نا امید نشوید، ھمیشه جای امیدواری برای بھبود اوضاع وجود دارد. به خودتان بقبولانید که ھمیشه توانایی ایجاد تغییرات مناسب در زندگی را دارید.

۳- مسئولیت پذیر باشید.

 قبول مسئولیت ھای زندگی، یک ” باید ” است. دیگران را به خاطر اتفاقات بدی که در زندگی تان رخ می دھد سرزنش نکنید. انگشت سرزنش خود را به سوی خانواده، دوستان، کارفرما و یا وضعیت بد اقتصادی جامعه نشانه نگیرید. خوبی و بدی موجود در زندگی مستقیماً به عملکرد فردی شما بستگی دارد. زمانی که مسئولیت این موارد را پذیرفتید، آنگاه می توانید انتظار ایجاد تغییرات شگرفی را در زندگی خود داشته باشید. باید تصمیم بگیریم که خودمان را تغییر دھیم، نه اوضاع پیرامون مان را، با این روش می توانیم خیلی موثرتر عمل کنیم.

۴- ارزش ھای اصلی تان را مرور کنید.

در اعماق قلب ھر فرد، اصولی وجود دارد که وی به شدت به آن ھا معتقد است. از خود سؤال کنید ارزشمندترین چیزی که در زندگی تان وجود دارد چیست؟ احساس می کنید برای داشتن یک زندگی موفق باید چه اصولی را رعایت کنید؟ این ھا ارزش ھایی ھستند که خودتان باید نسبت به آن ھا آگاھی داشته باشید. آن ھا را پیدا کنید و به خودتان یادآوری نمایید.

۵- باورهای نیروبخش را جایگزین افکار محدودکننده کنید.

باورهای محدود کننده جزء بزرگ ترین موانعی ھستند که شما را از پیشرفت در زندگی محروم می کنند. ابتدا باید آن ھا را پیدا کنید تا بعداً بتوانید بر آن ھا غلبه کنید. به منظور تشخیص این قبیل افکار در ذھن خود به دنبال باوری باشید که شامل عبارات زیر ” من نمی توانم … ” , ” من ھیچ وقت نتوانستم … ” , ” ھیچ راھی وجود ندارد که … ” ھر زمان که در ذھن خود به یکی از این افکار برخورد کردید، آن را یادداشت نمایید و یک باور نیرو بخش را جایگزین آن کنید. در مقابل ھر جمله منفی یک جمله مثبت بنویسید.

۶- عادات خوب را جایگزین عادات بد کنید.

شما باید علاوه بر باورهای محدود کننده، عادات بد خود را نیز پیدا کنید. آیا عاداتی ھستند که ھمیشه شما را از اقدام کردن باز می دارند؟ آیا رفتارھایی ھستند که باید از آن ھا دست بکشید؟ بھتر است که لیستی از آن ھا تھیه کنید. سپس به جای اینکه سعی کنید آن ھا را ترک کنید، یک سری عادات مثبت برای جایگزین نمودن آن ھا در نظر بگیرید. فرض کنید یکی از عادات بد شما تماشای بیش از اندازه تلویزیون است. به جای اینکه مدت زمان تماشای تلویزیون را کم کنید، به انجام کاری فکر کنید که جایگزین آن شود. به عنوان مثال می توانید مطالعه کردن را انتخاب کنید.

۷- برای خود الگو و مربی انتخاب کنید.

پیدا کردن یک الگو در زندگی کمک بزرگی در راه رسیدن به اهداف و خواسته ها محسوب می شود. او می تواند شما را راھنمایی کرده و مشکلات و موانع موجود بر سر راھتان را یادآوری نماید. با این کار می توانید در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید. البته پیدا کردن یک مربی خوب، ساده نیست و در ابتدا شما باید به او ثابت کنید که فرد مستعد و قابلی ھستید. سعی کنید در نظر او فرد مفیدی جلوه کنید. در کارھا کمکش کنید تا ثابت کنید که شاگرد زرنگی ھستید و این ارزش را دارید که بر روی شما سرمایه گذاری کند.

پایان

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۲ votes, average: ۵,۰۰ out of 5)

 

پیشنهاد ویژه : ” دوره آرزوی تو دستور توست “معروف ترین دوره ” کوین ترودو ” در مورد رسیدن به آرزوها ، خواسته و قانون جذب در دنیا و ایران هست که شما عزیران میتوانید برای آشنایی و خرید این دوره بسیار عالی  اینجا کلیک نمایید.

چرا به کانال تلگرامی  رویاهای بزرگ  که مطالب و کلیپ های بسیار جذابی در ارتباط با موضوعات موفقیت، شادی، ثروتمندی، روابط، انگیرشی و … دارد نمی پیوندید؟